CÔNG TY DỊCH THUẬT TUẤN DUNG

Chuyên nghiệp - Chất lượng - Chính xác - Chi phí thấp

0246 662 3939
0914.44.66.88

Báo giá và phương thức thanh toán

- Bạn cần cung cấp báo giá dịch thuật mời bạn điện thoại, Email hoặc chat với chúng tôi.

- Vui lòng nêu rõ ngôn ngữ cần dịch, loại tài liệu nào, dịch bao nhiêu trang thời hạn bao nhiêu lâu và các yêu cầu khác: cần bao nhiêu bản và có công chứng không?

- Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất.

 Quy trình nhận bài

 Bạn có thể giao nhận tài liệu cần dịch trực tiếp tại Công ty dịch thuật Tuấn Dung hoặc công ty sẽ hỗ trợ nhân viên giao nhận tài liệu tại địa chỉ của Bạn hoặc
Bạn có thể gửi tài liệu qua dichthuattuandung@gmail.com sau khi hoàn thành, chúng tôi sẽ chuyển lại bài dịch theo email của Bạn.

 Phương thức thanh toán

Việc thanh toán có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

 Thông tin tài khoản:

 • Trường hợp không ký hợp đồng kinh tế:
      - Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội

  Chủ tài khoản : Đặng Tuấn Hưng
  Số tài khoản : 0021002156452

      - Ngân hàng Indovina Bank – 88 Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm – HN

  Chủ tài khoản : Nguyễn Thị Dung
  Số tài khoản : 2008857

 • Trường hợp ký hợp đồng kinh tế:
      - Ngân hàng Indovina Bank – 88 Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm - HN

  Chủ tài khoản : Công ty dịch thuật Tuấn Dung
  Số tài khoản : 2008013-001